Een ogenblik geduld a.u.b.

Wat is de GDI?

De gemeentelijke duurzaamheidsindex is gebaseerd op drie dimensies: Mens & Maatschappij, Milieu & Energie, en Economie. Binnen deze dimensies vallen elk 5 tot 12 indicatoren. 

Vanuit de verzamelde basisgegevens zijn de waarden voor elk van de indicatoren berekend, op een schaal van 0 tot 10. Daartoe zijn berekeningsformules opgesteld die zo eenvoudig mogelijk zijn. Indien mogelijk is hierbij rekening gehouden met het te bereiken doel van de indicator. In veel andere gevallen zijn het vooral lineaire minimum/maximum formules. Waar nodig is de formule verbijzonderd, gelet op de specifieke kenmerken van de indicator. 

De Gemeentelijke Samenwerkings Index maakt duidelijk hoe goed er in een gemeente samengewerkt wordt. Het gaat om samenwerking van gemeente met inwoners, tussen inwoners onderling en met organisaties/verenigingen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar indicatoren die de mate van betrokkenheid en inzet binnen een gemeente weergeven.

Via onderstaande buttons is een overzicht van de indicatoren te downloaden.

Indicatoren GDI Indicatoren GSI