Een ogenblik geduld a.u.b.

Samenwerking

 

 Waar de Gemeentelijke Duurzaamheids Index de duurzaamheid van een gemeente (in brede zin) weergeeft, maakt de Gemeentelijke Samenwerkingsindex (GSI) duidelijk hoe goed er in een gemeente samengewerkt wordt. Het gaat om samenwerking van gemeente met inwoners, tussen inwoners onderling en met organisaties/verenigingen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar indicatoren die de mate van betrokkenheid en inzet binnen een gemeente weergeven.

Via dit dashboard wordt een eerste opzet van de GSI gegeven. De zeven indicatoren en totaalscore worden gepresenteerd en er kan vergeleken worden met andere gemeenten of regio's. 

We willen de Gemeentelijke Samenwerkingsindex in komende jaren verder uitbouwen, bijvoorbeeld met informatie over het aandeel vrijwilligers. Stuur uw tips en suggesties via de mail naar Onderzoekcentrum Drechtsteden