Een ogenblik geduld a.u.b.

Succesfactoren

Op basis van de ervaringen met de processen ‘op weg naar een duurzame gemeente’ kunnen we een aantal succesfactoren noemen.

  1. Samenwerking: Niemand kan het alleen. Samenwerking tussen inwoners, bedrijven, organisaties en gemeente geeft veel energie.
  2. Inwoners: Er is veel daadkracht en creativiteit bij inwoners, bij jong en oud. Maak er gebruik van! Niemand kan het alleen.
  3. Gedreven en bevlogen trekkers: Het succes hangt sterk af van de ‘toevallige’ aanwezigheid / beschikbaarheid van enthousiaste trekkers, met name onder de inwoners en het bedrijfsleven. Je kunt het toeval een handje helpen door actief te zoeken naar zulke trekkers.
  4. Sluit aan bij al bestaande initiatieven: Door inwoners en bedrijven zijn al veel meer initiatieven genomen dan veelal bekend is. Sluit daar bij aan en versterk die waar nodig en mogelijk.
  5. Bedrijven: Ook trekkers vanuit het bedrijfsleven, al dan niet met een welbegrepen eigenbelang, zijn belangrijk voor succes.
  6. Informatie en communicatie: De kunst is om het enthousiasme vast te houden, zowel van de trekkers als van alle anderen. Veel informatie verstrekken, met grote regelmaat, en goede communicatie is daartoe uitermate zinvol. Het is belangrijk om te laten zien wat de directe effecten van alle inspanningen zijn. Dat stimuleert.
  7. Financiën: De beschikbaarheid van financiën – in de vorm van een geldpotje of een investeringsfonds –is zeker nuttig, al moet het belang daarvan niet worden overschat. Ook met een bescheiden bedrag vanuit de gemeente kan veel worden bereikt.
  8. Duurzaamheid is meer dan klimaat: Binnen veel gemeenten is duurzaamheid vooral aandacht voor Klimaat en energie. Duurzaamheid omvat echter veel meer!
  9. Ervaringen: Onderlinge uitwisseling van ervaringen – wat blijkt succesvol te zijn, wat is gebleken niet zo goed te werken etc. – is uitermate nuttig en mag best wat vaker plaats vinden.
  10. Laat je niet gek maken door cijfertjes: De beschikbare data zijn nuttig als hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan, de juiste maatregelen te treffen en om de vooruitgang te monitoren. Maar cijfertjes kunnen ook een eigen leven leiden en dat is nu juist niet de bedoeling. Data, de cijfertjes, zijn er voor mensen, niet omgekeerd.