Verbetermaatregelen

Op veler verzoek doen we een aantal suggesties voor maatregelen die eenieder kan treffen om haar of zijn woon- en leefomgeving en gemeente verder te helpen op weg naar duurzaamheid. Voor elke indicator hebben we een aantal mogelijke maatregelen gegeven.

Dit document is niet af en zal dat ook nooit zijn. Steeds zullen zich nieuwe mogelijkheden aandienen. Help ons om van dit document een levend instrument te maken dat kan helpen op de weg naar een duurzame samenleving. Daarom vragen we je om ons nuttige aanvullingen en verbeteringen te sturen.

We willen binnenkort ook voorbeelden van best practices laten zien. Ook die zijn van harte welkom.

Download hieronder de Verbetermaatregelen

1. Minima 13. Afvalscheiding
2. Onderwijs 14. Energiegebruik woningen
3. Sociale zekerheid 15. Energiebesparing woningen
4. Gender gelijkheid 16. CO2 uitstoot woningen
5. Gezondheid 17. Hernieuwbare energie
6. Sport 18. Vervoerswijze
7. Burgerparticipatie 19. CO2 uitstoot wegverkeer
8. Veiligheid 20. Werkloosheid
9. Water 21. Jeugdwerkloosheid
10. Lucht 22. Werkgelegenheid
11. Natuur 23. Solvabiliteit
12. Huishoudelijk Afval 24. Woonlasten